15
مه

اشتباه رایج در خصوص دکوراسیون داخلی منزل!

یکی از رایج‌ترین و متداول‌ترین اشتباهات میان عموم مردم در بحث دکوراسیون داخلی منزل این است که آن را با طراحی داخلی اشتباه گرفته و در موقعیت مورد نیاز، بعضا به جای یکدیگر به کار می‌برند. اما خوب است بدانید که دکوراسیون داخلی منزل و طراحی داخلی دو بحث کاملاً مجزا در دو گرایش کاملاً تفکیک شده هستند.

اگر بخواهیم تفاوت این دو را به سادگی برایتان شرح دهیم این است که دکوراسیون داخلی منزل به چیدمان یک خانه از طریق کم و زیاد کردن اشیاء در آن و تغییر جای آن‌ها اتلاق می‌شود، در حالی که منظور از طراحی داخلی در واقع طراحی شکل و ماهیت بنا است به کمک عناصری که فراتر از اشیا می‌روند و پیش از دکور کردن، یک فضای کاملاً مهندسی شده طبق استانداردهای جهانی در علم معماری را به شما تحویل می‌دهند.

این در حالی است که بحث دکوراسیون داخلی منزل شما را با انواع سبک‌های چیدمان از گذشته تا به امروز آشنا کرده و موجب آن میشود که با اطلاعات و آگاهی کافی بتوانید در میان سبک‌های مختلف چیدمان در دنیا، سبکی را که بیشتر به شما و روحیات و سلیقه شخصی‌تان نزدیک است را برگزینید و خانه‌تان را منحصر به خودتان کنید.