About us


گروه معماری کنتراست که در سال 1384 با مدیریت مهندس وحید فلاح مهرآبادی آغاز به کار کرد گروهی فعال، با تجربه و نوگرا در حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و لند اسکیپ است که با اتــــکا بر ســــوابق مدیران و با بــهرهگـــیری از مهندسین مـــتخصص بیش از صدها پروژه موفق و ماندگار معماری درسـطح استان فارس و جنوب کشور را در کارنامه خود دارد. طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مسکونی، اداری، تجاری، باغها و فضاهای باز لوکس با متریال به روز، طراحی و اجرای فضاها جهت ایجاد آرامش و آسایش هر چه بیشتر برای کارفرمایان عزیز همواره چشمانداز و هدف این گروه بوده است.

طراحی داخلی واحدهای اداری :


طراحی فضای کار میبایست با ماهیت کار و حرفه شما هماهنگ باشد. این هماهنگی و تطابق بسیار دارای اهمیت است. به واقع انتخاب یک فضای مناسب کاری و هماهنگ با نوع فعالیت حرفهای و شغلی اثر زیاد و عمیقی بر روند کار خواهد داشت. امروزه بسیاری از مدیران متوجه شدهاند که محیط دفتر کارشان به طور مستقیم بر کارآمدی مجموعه، رضایت پرسنل و خلاقیت و بهرهوری آنها تاثیر میگذارد. به همین جهت روز به روز طراحی داخلی اداری اهمیت بیشتری پیدا کرده و خلاقیت ها در این عرصه گسترش مییابد.

طراحی داخلی واحدهای مسکونی:


دکوراسیون مجموعهای از کارهای هنری و سلیقهای مختلف است که نتیجه آن محیطی آرامشبخش برای انسانهاست. کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوهی انجام فعالیتهای ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار میدهد. این فضاها محیطی را ایجاد میکنند که پاسخگوی نیازهای اساسی ما هستند. بر این اساس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحتسازی زندگی در آن است.

طراحی لنداسکیپ:


طراحی لنداسکیپ یا محوطه سازی، به معنای طراحی یک لند یا همان زمین که یک بنا در آن قرار گرفته است می باشد. امروزه شاید اصلیترین کاربرد آن در محدودهی ویلاسازی باشد چرا که در این سبک از بناها نسبت سطح اشغال و تراکم به زمین تقریبا متعادل بوده و فضای مناسبی به طراح جهت طراحی محوطه میدهد. امروزه با گسترش مجتمعهای مسکونی در عرصهی زندگی شهری، طراحی لنداسکیپ که آرامش را به ساکنان آن مجموعه هدیه میکند بسیار حیاتی میباشد. با وجود مجتمعهای مرتفع و دارا بودن امتیاز چشمانداز شهری، طراحی روفگاردنها میتواند فضایی فرحبخش و مملو از آرامش را به ساکنان این مجتمعها هدیه کند. به همین خاطر روز به روز بر اهمیت طراحی لنداسکیپ و به ویژه روفگاردن افزوده میشود.

طراحی داخلی واحدهای تجاری:


طراحی دکوراسیونهای تجاری امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است و می توان گفت اگر برای مکان های تجاری دکوراسیونی لوکس و زیبا طراحی شود صاحبان این مشاغل می توانند علاوه بر کسب اعتبار و برندسازی با جلب مشتری بیشتر از درآمد افزونتر برخوردار شوند. پس از طراحی ویترین واحد تجاری که پل ارتباطی بین فروشگاه و محیط بیرون است، دکوراسیون داخلی واحد تجاری عامل اصلی در جذب مخاطب، برندسازی و القای حس خوب به مشتری میباشد. به همین جهت امروزه طراحی تجاری اهمیت بیشتری پیدا کرده و نقش بیشتری در گسترش فعالیتهای تجاری ایفا میکند.

شهر شیراز با قدمتی چند هزار ساله همواره مهد معماری اصیل و فاخر ایرانی بوده و در طول دورههای مختلف زیست فرهنگی، ادبی و هنر خود آثار و ابنیهی بسیار ارزشمند و ماندگاری به جهان متمدن ارائه کرده است. اهالی هنردوست این شهر پر رمز و راز همواره در ساخت خانهها، باغات، بناهای عمومی و ... معماری عرصههای اندرونی و بیرونی را تجلیگاه هنردوستی و فرهنگخواهی خود قرار دادهاند. امروزه نیز مردم متمدن این شهر همچون گذشتگان خود به معماری داخلی و بیرونی اهمیت ویژهای میدهند. بر این اساس گروه معماری کنتراست خود را میراث دار این هنردوستی مردم و معماران خلاق کهن شیراز، استان فارس و جنوب کشور دانسته و امید دارد با خلق فضاهای زیبا و باشکوه ادامه دهنده ی این فرهنگ دوستی و هنرپروری باشد.

INTERIOR DESIGN


LANDSCAPE

.


BUILDING

.

?What do we do


 
?How much do you like our work