سوالات مربوط به طراحی

من میخام خونمو بدم شما طراحی کنید و خودم اجرا کنم چجوری میتونیم با هم کار کنیم؟

در انتظار پاسخ /روه معماری کنتراست……

سوالات مربوط به اجرا و قرارداد

نحوا اجرا و پرداخت به چه صورت هست؟

در انتظار پاسخ /روه معماری کنتراست……

مشاوره

میخام چیدمان نشیمن خونمونو عوض کنم اما از همون وسایل استفاده کنم میتونید کمکم کنید؟

در انتظار پاسخ گروه معماری کنتراست……

سوالات بیشتری دارید؟