طراحی معماری و سه بعدی سازی

هر متر مربع 8500 تومان

 • طراحی معماری
 • طراحی چیدمان
 • ترکیب رنگ
 • پیشنهاد و ارایه متریال های مختلف
 • تحویل کار بصورت عکس و واقعیت مجازی
 • مشاوره رایگان
سفارش دهید

سه بعدی سازی و مدلینگ

هر متر مربع 3500 تومان

 • سه بعدی سازی طرح شما
 • ترکیب رنگ
 • پیشنهاد متریال ها
 • مشاوره رایگان
 • ارایه کار بصورت رندر(عکس)
سفارش دهید

طراحی چیدمان

قیمت نهایی 250.000 تومان

 • طراحی چیدمان بصورت دو بعدی
 • ارایه مبلمان و سایز مورد نیاز
 • ترکیب رنگی چیدمان
 • مشاوره
سفارش دهید